Tillsammans kan vi förbereda vägen för Messias!

Vill du vara med?

Från jordens ändar till Jerusalem!

Gud har gett oss ett stort och heligt uppdrag: att bereda vägen för Messias från jordens ändar till Jerusalem! Vi gör detta genom undervisning, bönetjänst och lärjungaskap.

Vill du vara med?

Vill du vara med i den stora kallelsen att bereda vägen för Messias? Utan understödjare kan vi inte utföra det uppdrag Gud kallat oss till. Men tillsammans kan vi klara det. Tillsammans kan vi påskynda Herrens dag (2 Petrus 3:12).

LarsHarrietAlt2.3

Läs vår vision Kontakta oss gärna med frågor

Bli partner

Kung David gjorde det till en lag och stadga i Israel att de ”som stannar vid trossen” som understödjare kommer att dela lika med de som drar ut i striden. Vi tackar Gud för de partner och givare som troget stöttar arbetet. Du kommer att få dela lönen tillsammans med oss en dag för det arbete vi utför med din hjälp.

Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.2 Kor 9:7

Olika partnernivåer

Dessa olika alternativ finns för dig som vill stödja vår verksamhet:

Understödjare

Som tack får du
 • VECKANS TORA
   
   

Vän

Som tack får du
 • UNDERSTÖDJARE + DAILY BREAD
   

Pelare

Som tack får du
 • VÄN + NYUTGIVNA BÖCKER
   

Beskrivning av vad som ingår i de olika nivåerna

Veckans Tora

Djupgående bibelkommentarer över Moseböckerna varje vecka.

Daily Bread

Ett gåvoexemplar av vår unika bibelläsningsplan varje år (utkommer under september månad).

Nyutgivna böcker

Ett gåvoexemplar av de nya böcker vi ger ut.