EliaLogoWhite

Ett internationellt bönenätverk som ber för Israel och Mellanöstern
Vem har hört något sådant, vem har sett något liknande? Kan ett land komma till liv på en enda dag, eller ett folk födas på en enda gång, eftersom Sion föder sina barn redan när födslovåndan börjar? Skulle jag öppna moderlivet, men inte ge kraft att föda? säger HERREN. Eller skulle jag ge kraft att föda, men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud.Jes 66:8-9

Mycket förmår en rättfärdig mans bön, när den bedes med kraft. Elias var en människa, med samma natur som vi. Han bad en bön att det icke skulle regna, och det regnade icke på jorden under tre år och sex månader; åter bad han, och då gav himmelen regn, och jorden bar sin frukt.Jak 5:16-18, 1917 års övers.

Jakobs brev förklarar att den profettjänst som Elia hade var ett resultat av hans böneliv.

Elia, eldens profet, bad för Israel under en tid av andligt förfall bland Guds folk. Resultatet av hans bönetjänst var att allt folket föll ned på sina ansikten och ropade: “Herren är det som är Gud! Herren är det som är Gud!”

Innan Jeshua (Jesus) kommer tillbaka, kommer Elias ande och kraft att återigen utgjutas för att bereda vägen för Herren. (Mal 4:5-6) Jeshua sa till sina lärljungar efter Johannes Döparen var död: ”Elia skall komma och återupprätta allt.” (Matt 17:11)

Johannes Döparen kom med Elias ande för att förbereda Messias första ankomst. Vi lever nu nära Jeshuas återkomst, då allt ska bli upprättat och hela Israel bli frälst. (Matt 17:11, Rom 11:25-26)

I dessa yttersta dagar kommer ett rättfärdigt, profetiskt folk att, precis som Elia, hänge sej åt ivrig och uthållig bön till dess att hela Israel är frälst. Detta kommer att resultera i liv från de döda för hela världen och att Guds rike upprättas over hela jorden. (Rom 11:12,15; Luk 21:29-32; Jes 11:4-9)

Orsaken till den andliga striden över Israel och det judiska folket är att Messias inte kommer att återvända förrän det judiska folket i Jerusalem välkomnar honom tillbaka. (Matt 23:37-39) Bibeln uppmanar oss att ropa till Gud för dem dag och natt till dess att hans vilja sker. (Ps 122:6, Jes 62:6-7)

Visionen för Elia Bönearmé är att ena troende runt jorden att be för den yttersta tidens väckelse i Israel som kommer att föra Messias tillbaka som konung över hela jorden.

Vi inbjuder dej att förena dej med oss och tusentals andra bedjare i Elia Bönearmé i förbön för Israels frälsning.


Gå med i Bönearmén

Elia Bönearmé (EPA) är ett nätverk av förebedjare och böneceller som ber för Israel och Mellanöstern. Varje månad publicerar vi ett bönebrev med profetisk undervisning, aktuell information och specifika bönepunkter.
Om Gud har lagt ner en längtan inom dej att be för Israel och Mellanöstern, kan du gå med i Elia Bönearmé. Elia Bönearmé kopplar samman förebedjare och böneceller runt om i världen.

Du kommer att få ett bönebrev varje månad på svenska med profetisk undervisning och rapporter från Israel om vad Gud gör i Mellanöstern samt specifika bönepunkter. Bönebreven är f.n. tillgängliga på svenska, norska, engelska, tyska och spanska.

Gå med i Elia bönearmé Elia bønnearmé Läs våra bönebrev

Bilda en bönecell

Jeshua sa: ”Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen. Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:18-20)

Det är en styrka när förebedjare kommer tillsammans för att be. EPAs böneceller runt om i världen utgör själva ryggraden i Elia Bönearmé. En EPA bönecell består av en grupp av två eller fler troende (en bönegrupp, en församling eller en grupp av församlingar) som kommer tillsammans varje vecka, för att specifikt be för Israel och Mellanöstern. Alla medlemmar i Elia Bönearmé uppmuntras att bilda en bönecell.

Kommunicera med oss. Vi ber böneceller att skriva till oss vad Herren visar dem när de ber. Detta hjälper oss att tydligare urskilja ”vad Anden säger till församlingarna” hur han vill att vi ska be.

Fasta. Varje vecka bör minst en i bönecellen fasta en dag. En gemensam fastedag för alla i bönecellen är ännu effektivare.

Här nedan följer vad som krävs för att bli en Bönecell som är kopplad till Elia Bönearmé.

  • Det behöver vara minimum två personer som ber tillsammans. Det räcker med två eller tre i en Bönecell, men den kan också bestå av en hel församling eller en grupp församlingar. Det viktigaste är att man kommer tillsammans för att bedja specifikt för Israel och Mellanöstern, helst varje vecka, men minst en gång i månaden. Bön för Israels frälsning borde vara en del av varje seriös bönetjänst.
  • En dag i veckan behöver vara Bönecellens FASTEDAG, då åtminstone en person i Bönecellen fastar, åtminstone en del av dagen.
  • Vi är ett bönenätverk och vill höra från varje bönegrupp vad Herren uppenbarar då man ber. Detta hjälper oss att urskilja “vad Anden säger till församlingarna” och hur Han vill att vi ska be. Därför ber vi att Bönecellen KOMMUNICERAR med oss om vad Herren visar
Anmäl dig här

Copyright

Kopiering och vidarebefordran av bönebreven är tillåtet, under förutsättning att källa och fullständig kontaktinformation till TWI Skandinavien finns angivit.

Elia Bönearmé (EPA), Bönebrev [ nummer ], [ datum ]

TWI Skandinavien, www.thewatchman.se

Kontakta oss!